Dotace od Zlínského kraje na rok 2015 byly již úspěšně využity.

16.62015

 

DOTACE OD ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015 BYLY JIŽ ÚSPĚŠNĚ VYUŽITY.

 

Na výstavbu parkoviště u hřbitova získala obec dotaci od Zlínského kraje ve výši 267.000,-Kč.

      Když vedení obce zpracovávalo na podzim minulého roku plán investičních akcí a oprav obecního majetku v tomto roce, za prvořadý úkol postavilo vybudování nových parkovacích míst u místního hřbitova, doplněných o přeložku veřejného osvětlení a výstavbu nové kanalizační vpusti. Stavba, se kterou se počítalo již v předcházejících dvou letech, avšak v závislosti na nový územní plán obce, s možností realizace až po jeho schválení.

     Jde o parkoviště se 16 parkovacími místy, s dostatečnými prostory pro vjezd i výjezd vozidel. S novým veřejným osvětlením a vybudovaným odvodněním. S horskou vpustí, která protíná místní komunikaci vedoucí podél hřbitova a je zaústěna do veřejné kanalizace a má tak posloužit k zabránění stoku povrchové vody z výše ležících polí do středu obce v době trvalejšího a silnějšího deště. Dílo v celkové hodnotě 668.693,-Kč, včetně DPH, na které se díky úspěšnému projektu podařilo z Podprogramu na podporu obnovy venkova, který vyhlásil na tento rok Zlínský kraj, získat dotaci v hodnotě 267.000,-Kč.

     Že jde o účelně vynaložené finanční prostředky, a to jak z rozpočtu obce, tak i v podobě dotace od Zlínského kraje, nejlépe dokládá spokojenost návštěvníků tohoto místa, neboť nové parkoviště přispělo ke zvýšení dopravní obslužnosti i bezpečnosti silničního provozu, a to nejenom v případě občanů naší obce, ale i obcí okolních. Záměrem vedení obce je v dalším období přistoupit k rekonstrukci části místní komunikace, která vede podél hřbitova, aby tak i toto důležité  místo v naší obci plně sloužilo potřebám dopravní dostupnosti všem, při jejich návštěvě zdejšího hřbitova.

 

 

Na opravu sochy sv.Jana Nepomuckého získala obec dotaci od Zlínského kraje ve výši 59.000,-Kč.

      Vlastní projekt obnovy drobných sakrálních staveb ve vlastnictví obce, který byl současným vedením obce zpracován a zahájen již v roce 2007 a následně každoročně úspěšně plněn, nabyl v letošním roce podobu projektu na opravu sochy svatého Jana Nepomuckého. Sochy, která se nachází v lokalitě U Jána, na k.ú. Lhotka. A tak jako v případě obnovy těch sakrálních staveb v letech předcházejících i letos s podporou dotačního titulu. Tentokrát díky Fondu kultury Zlínského kraje. Celková hodnota díla, která jen v případě oprav samotné sochy stála 98.592,-Kč, včetně DPH, bude z části pokryta dotací, jež dosáhne výše 59.000,-Kč. Obec tak ušetřené prostředky může dále použít na samotnou úpravu okolí tohoto pietního místa jako i ve výhledu na příští léta na další práce obdobného charakteru. Kdo z občanů zavítá do lokality U Jána, jistě nevynechá malé zastavení u této drobné památky místního významu. Dodejme nově požehnané duchovním správcem naší farnosti na Den obce, v neděli 21. června tohoto roku.

 

starosta obce

 

 

 

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00